1.

بررسی و تحلیل تغییرات زمانی- مکانی یخبندان در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 114، خرداد 1393، صفحه 147-164
اقدس اصلانی؛ کمال امیدوار

2.

روند و تغییرپذیری دما در ایران در دوره 2010-1960 پس از تعدیل ناهمگنی های غیرطبیعی موجود در داده ها

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 181-196
مجتبی نساجی زواره؛ فاطمه رحیم زاده

3.

نقش پرفشار سیبری در پراکنش دماهای کمینه روزانه ایران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 151-166
امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری

4.

واکاوی آماری تواتر و تداوم روزهای یخ‌بندان در استان خراسان جنوبی با بهره‌گیری از مدل زنجیرة مارکوف

دوره 8، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 39-60
مهناز رستمیان؛ امیرحسین حلبیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب