1.

امنیت و توسعه پایدار و تقویت قانونمند حکومت های محلی در ایران

دوره 28، شماره 111، تیر 1392، صفحه 113-136
علی امیدی

2.

بررسی عملکرد بلدیه در دورﮤ پهلوی اول، نمونه ‌پژوهی شیراز

دوره 10، شماره 3، آبان 1397، صفحه 1-23
مهدی خدامی؛ مرتضی نورائی؛ اصغر فروغی ابری

3.

رد پای اکولوژیکی گاز دی اکسید کربن سوختهای فسیلی شهر شیراز

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 193-204
کرامت اله زیاری؛ کرامت اله زیاری؛ فاطمه سالاروندیان؛ ایرج تیموری

4.

سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 57-72
رحیم بردی آنامرادنژاد؛ الهه زارع؛ فاطمه قاسمپور

5.

سنجش عوامل مؤثر بر میزان اعتماد شهروندان به شهرداری؛ مورد مطالعه شهروندان شهر نیشابور

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 155-170
جمال محمدی؛ مهدی زنگنه

6.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر درآمد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش داده‌های تابلویی (FGLS و PCSE)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 93-102
حجت الله میرزائی؛ علی جعفری شهرستانی؛ سعید خضر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب