1.

ارتقای کیفیت محیطی ورودی شهرها با توجه به دیدگاه مردم نمونة پژوهش: ورودی‌های شهر سقز

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-24
اکبر رحیمی؛ سید رامین نقشبندی

2.

ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری و مکان‌یابی بهینۀ آن منطقۀ مطالعاتی شهر سقز

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 59-78
جبار علیزاده اصل؛ شراره سعیدپور؛ امامعلی عاشری

3.

کاربرد منطق بولین و وزندهی افزودنی ساده در مکانیابی ژئومورفولوژیکی دفن مواد زاید شهری (مطالعه موردی: شهر سقز)

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 59-86
هیمن شهابی؛ شهرام روستایی؛ محمدحسین رضائی مقدم

4.

کیفیت‌سنجی محیط در محله‌های شهری و برنامه‌ریزی برای محیط پایدار

دوره 6، شماره 24، فروردین 1394، صفحه 1-26
علی موحد؛ فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ علی موحد؛ سوران مصطفوی صاحب؛ علی شماعی؛ فرزانه ساسان پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب