1.

اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 179-194
اسماعیل شاهکوئی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن

2.

ارزیابی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس

دوره 32، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 119-136
مصظفی کریمی؛ لیلا شریفی؛ مرتضی ترکمن

3.

بررسی ادراک روستاییان نسبت به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 85-106
غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ محمد شریف شریف زاده

4.

بررسی تغییرات کمینه‌ها و بیشینه‌های سالانه دما در ایران

دوره 26، شماره 102، خرداد 1390، صفحه 101-122
بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ محمد سلیقه؛ محمد سلیقه؛ اله‌بخش ریگی‌چاهی

5.

بررسی گستره‌ی مکانی- زمانی پرفشار جنب حاره‌ای در نیمکره شمالی

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 206-224
فخری سادات فاطمی نیا؛ سید محمد حسینی؛ عبدالرضا کاشکی

6.

پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت زعفران در استان همدان رهیافتی برای تغییر الگوی کشت

دوره 30، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 99-114
مسلم حیدری؛ علیرضا یوسفی؛ فاطمه رستمی؛ سید محمود حسینی صدیق

7.

تأثیرات بالقوۀ تغییر اقلیم در توریسم سواحل جنوبی ایران بر پایۀ طرح اطلاعات اقلیمی گردشگری

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 21-34
زهرا کریمی؛ حمید نظری پور؛ محمود خسروی

8.

تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر میزان آبدهی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه ششپیر

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 17-32
منوچهر فرج زاده

9.

تحلیل همدیدی – آماری تغییرات ارتفاع لایه تروپوپاوز بعنوان نمایه ای از تغییر اقلیم در خراسان رضوی

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 33-48
قاسم کیخسروی

10.

چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 131-144
ایمان باباییان؛ عاطفه عرفانی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده

11.

سازگاری با تغییر اقلیم ازدیدگاه کشاورزان و کارشناسان (شهرستان رستم)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 91-106
مهرانگیز سلیمانی

12.

شبیه سازی تغییرات اقلیمی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از ریزگردانی داده های مدل گردش عمومی جو(GCM) برای دوره اقلیمی(2040-2009)

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 185-206
تقی طاوسی؛ اکبر زهرایی؛ محمود خسرویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب