1.

آشکار سازی اثر نوسانات بارش بر روان آب سطحی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 247-262
حسن حیدری؛ حسین حدادی

2.

پتانسیل خروجی آب از چین خوردگیهای زاگرس به حوضۀ آبریز خلیج‌‎فارس

دوره 35، شماره 2، تیر 1403، صفحه 1-22
غلامحسن جعفری؛ نرگس فولادی

3.

تحلیل دبی رودخانه کارون با تبدیل باکس- کاکس و سری‌های زمانی

دوره 25، شماره 99، تیر 1389، صفحه 135-151
داریوش رحیمی؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور؛ حسنعلی غیور

4.

تحلیل و مدل‌سازی روابط بین دبی ماهانه و خصوصیات ژئومورفومتری حوضه‌ها نمونة پژوهش: حوضة آبریز کشف‌رود

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 29-44
موسی عابدینی؛ فهیمه پورفراش زاده؛ مرتضی قراچورلو

5.

مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC – HMS در برآورد بارش – رواناب در حوضه آبریز رودخانه اعظم هرات

دوره 27، شماره 107، تیر 1391، صفحه 140-160
کمال امیدوار؛ مهران اژدرپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب