1.

بررسی تغییرات مکانی فرود مدیترانه

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 79-92
بهلول علیجانی؛ حسین نظاماتی

2.

تحلیل شرایط جوی تؤام با بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی

دوره 29، شماره 115، تیر 1393، صفحه 215-228
مجید منتظری؛ حسین عساکره؛ نصرت فرهادی؛ امیر گتدمکار

3.

تحلیل همدید ارتباط پرفشار جنب حاره در تراز 600 هکتوپاسکال با بارش روزانه در ایران

دوره 25، شماره 97، اردیبهشت 1389، صفحه 47-82
امیرحسین حلبیان؛ مهران شبانکاری؛ مهران شبانکاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب