1.

ارائه مدل اثرات زمان بر رفتار مصرف کننده مبتنی بر رویکرد فراترکیب

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 63-84
بابک اقبالی؛ سیدعبدالله حیدریه؛ فرشاد فائزی رازی؛ یونس وکیل الرعایا

2.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 173-194
سهیلا خدامی؛ حسین نوروزی؛ مهسا مروتی شانجانی

3.

بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 141-154
امیر وحید مقدم؛ ایمان عمویی؛ جلیل دلخواه

4.

تحلیل پاسخ مغز به محرک‌های بازاریابی به کمک سیگنال مغزی (EEG) در کاربرد بازاریابی عصبی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 135-150
سید عابد حسینی

5.

تحلیل سیگنال‎های EEG به‌کمک طیف‌های مرتبۀ بالا در کاربرد بازاریابی عصبی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-42
سید عابد حسینی؛ محبوبه هوشمند

6.

تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ بازاریابی عصبی در حوزۀ تبلیغات؛ مطالعه‌ای با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-108
صبا امیری؛ علی داوری

7.

توسعة مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمة زندگی «پژوهشی مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد»‏

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 33-54
حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ابوعلی ودادهیر

8.

عوامل مؤثر بر تغییر رفتار مصرف کنندگان نسبت به کالای ملّی با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی (مورد مطالعه: صنعت پوشاک مردانه ایران)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-62
نادر جعفری‌ هفتخوانی؛ حسنعلی محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب