1.

ارائۀ مدل توسعۀ محصول جدید بانکی مبتنی بر بازاریابی بذر

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 35-70
ناصر حمیدی؛ سید علی شرفی؛ فرید عسگری

2.

تبیین ارتباط پیامدهای مثبت رفتاری کارکنان با مشتریان بانک‌های منتخب

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 129-144
رضا سیدجوادین؛ مجتبی براری؛ اشکان الهیاری

3.

شناسایی عوامل بالقوۀ راهبری شرکتی، افشا و شفافیت مؤثر در ارزیابی کیفیت صورت‌های ‏‏‌مالی بانک‌ها به روش دلفی ‌فازی

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 23-52
خالد شیخی؛ مهران متین فرد؛ علی سعیدی؛ محمد حسنی

4.

کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1-30
عبدالرضا مصدق؛ امیر البدوی؛ محمد مهدی سپهری؛ بابک تیمورپور

5.

مدل وفادار‌سازی مشتریان در سازمان‌های نوظهور مبتنی‌بر شبکه‌های عصبی مصنوعی؛ مطالعة موردی: بانک‌های خصوصی نوظهور

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 63-82
مهران رضوانی؛ مرضیه رضائی؛ کوروش تنهاپور

6.

مفهوم‌سازی تصویر برند با استفاده از نظریۀ فضای روانی زندگی در صنعت بانکداری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 87-110
سید محمد صادق اسحقی دروی؛ بهرام رنجبریان؛ آذرنوش انصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب