1.

بازارگرایی و عملکرد محصول جدید؛ بررسی نقش تعدیل‌گری روابط اجتماعی مدیران و نیاز ضمنی مشتری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 97-114
اسماعیل شاه طهماسبی؛ سجاد مزارعی؛ فاطمه لاله زار

2.

بررسی تاثیر بازارگرایی بر بازده عملکرد صنعت هتلداری

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 141-166
شیما پزشکی؛ بهرام خیری؛ شیرین خسروزاده؛ بهرام خیری

3.

بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در استان خوزستان)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 139-162
مریم درویشی؛ رحیم رحیمی

4.

تاثیر بازاریابی درونی بر بازارگرایی با وجود متغیر های میانجی تعهدسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بنگاه‌های مالی: موردکاوی بانک ملت شهر تهران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 25-46
طهمورث حسنقلی پور؛ منوچهر انصاری؛ اکرم الهی گل؛ حسین رحمانی یوشانلوئی

5.

تاثیر بازارگرایی و ارتباطات تجاری بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی پیرامون صنایع دستی استان تهران)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 76-59
معصومه اکبری نژاد؛ منیژه قره چه؛ محمدرضا کریمی علویجه

6.

تأثیر شایستگی تجاری‌سازی فناوری بر مزیّت رقابتی: نقش تعدیلگر متغیر بازارگرایی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 59-74
نادر سیدامیری؛ مرتضی هندیجانی فرد

7.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تأکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد)

دوره 24، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 115-130
حبیب اله دعایی،؛ سمیرا پور

8.

قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-14
حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور

9.

نقش بازارگرایی داخلی در توسعة گرایش کارآفرینانه؛ شرکت‌های ارائه‌دهندة خدمات اینترنت در تهران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 97-116
امیر اخلاصی؛ نادر سیدامیری؛ مرتضی هندیجانی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب