1.

ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران داری. مطالعه موردی: مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 75-88
علی درستی؛ سید ابوالقاسم میرا؛ محمد حقیقی

2.

بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی)

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 113-140
منیره احمدی منش؛ قاسم اسلامی؛ مصطفی کاظمی

3.

بررسی ادراک مشتریان از زمان انتظار در سیستم تلفن بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 45-64
آزاده حاتمی؛ علی صنایعی؛ سعید روحانی؛ علی صنایعی؛ محمدصالح ترکستانی

4.

بررسی الگوی وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 149-168
علی صنایعی؛ علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی

5.

بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی محصولات نرم افزاری اداری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان، با توجه به اثر تعاملی عوامل ارتباطی (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان بوشهر)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 93-108
عبدالمجید مصلح؛ احمد اله یاری

6.

بررسی رابطه ی بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی

دوره 4، شماره 1، تیر 1393، صفحه 118-107
رحمان کریمی؛ مجید نیلی؛ احمدرضا شکرچی زاده اصفهانی؛ عاطفه حمزه لو

7.

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 173-186
فرزاد زیویار؛ محمدصادق ضیائی؛ جواد نرگسیان

8.

پیاده‌سازی بازاریابی داخلی به‌عنوان یک استراتژی جهت بهبود عملکرد شرکت‌های بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 15-28
مریم همتی؛ داوود فیض

9.

تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 15-36
خدیجه عقیلی؛ زهره دهدشتی شاهرخ

10.

تبیین ابعاد مدیریت احساسات مشتریان خدمات مدیریت دارایی با کاربست فراترکیب

دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-28
وحید ناصحی فر؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد تقی تقوی فرد؛ محسن لالجینی

11.

رضایت مشتری، عملکرد مالی و ارزش ایجادشده برای سهامداران در شرکت‌های بیمه

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، اسفند 1394، صفحه 83-94
مهری شهریاری؛ غلامحسین گل ارضی

12.

سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 179-200
محمد طوطیان اصفهانی؛ آذرنوش انصاری

13.

طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-16
آرش شاهین؛ رضا صالح زاده

14.

فهم شناختی از عناصر رضایت مشتری در بازی‌های موبایلی؛ با استفاده از تکنیک مصاحبة نردبانی در روش‌شناسی شبکة خزانه

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 39-54
کبری بخشی زاده برج؛ خدیجه عبداللهی

15.

مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 125-140
زهرا فاطمی؛ فهیمه سعادت یار؛ عطاءاله هرندی

16.

مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 211-224
آذرنوش انصاری؛ آذرنوش انصاری؛ نصیر کتابی؛ هادی تیموری؛ زینب صابر؛ هادی تیموری

17.

واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند

دوره 8، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-26
حسین حاجی بابایی؛ حسن اسماعیل پور

18.

وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 27-46
منیژه قره چه؛ منیره دابوئیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب