1.

یادداشت تاکسونومیکی بر جنس Alopecurus (Poaceae) در ایران

دوره 9، شماره 32، مهر 1396، صفحه 79-96
محمد امینی راد

2.

اولین گزارش گونۀ Dendrothrips octosparsus (Thysanoptera: Thripidae) به همراه کلید شناسایی گونه‌‌های جنس در ایران

دوره 12، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 45-52
مجید میراب بالو؛ بهزاد میری

3.

جنس Fritillaria از تیره Liliaceae در ایران: پراکنش و نامگذاری گونه‌ها

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 49-70
مجید شریفی تهرانی؛ محفوظ ادوای؛ لیلا شبانی

4.

دو گزارش جدید از خانواده گل سرخ برای فلور ایران Potentilla radiata Lehm. و Potentilla balansae Soják

دوره 2، شماره 3، تیر 1389، صفحه 39-46
مرضیه بیگم فقیر؛ فریده عطار؛ جیری سوجاک

5.

گزارش جدید گیاه بیگانۀ(Onagraceae) Oenothera indecoraبرای فلور ایران

دوره 14، شماره 52، مهر 1401، صفحه 97-106
ایوب مرادی؛ ادریس مهدوی فیکجور

6.

گزارش گونه Potentilla ghazniensis از تیره Rosaceae به عنوان گونه جدید از مرکز ایران

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 31-36
مرضیه بیگم فقیر؛ علیرضا نقی‌نژاد؛ عبدالرحمان دهقانی

7.

گونۀ Vallisneria denseserrulata Makino از خانوادۀ Hydrocharitaceae در ایران: رکورد جدید تأییدشده توسط داده‌‌های nrITS و matK/trnK5´intron

دوره 12، شماره 44، مهر 1399، صفحه 23-32
مهسا عبدی؛ سعید افشارزاده؛ حجت اله سعیدی

8.

مطالعه جنس Digitaria از تیره Poaceae در ایران

دوره 7، شماره 24، مهر 1394، صفحه 39-50
محمد امینی‌ راد

9.

نخستین گزارش جنس Allacma Börner و گونه Allacma fusca (L.) (Collembola: Sminthuridae) از ایران

دوره 6، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 13-18
سعید بخشی؛ معصومه شایان‌ مهر؛ الهام یوسفی لفورکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب