1.

ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایلام

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-17
خدیجه نقی پورفر؛ ناصر جدیدی

2.

بازنگری سنگ‌‌شناسی و بررسی محیط رسوب‌گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب‌شرق استان ایلام، غرب ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1397، صفحه 57-82
سیده زهرا حسینی عسگرآبادی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ عفت پاسبان

3.

بررسی تنوع و فراوانی گونه‌ای تریپس‌‌های جنگل بلوط طی فصول مختلف در شهرستان ایوان (استان ایلام)

دوره 12، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 83-92
مجید میراب بالو؛ بهزاد میری

4.

بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره استونی و متانولی چند گونه گلسنگ استان ایلام

دوره 2، شماره 5، فروردین 1392، صفحه 43-50
طاهره ولدبیگی؛ حسین مرادی

5.

بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

دوره 27، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-14
بیژن خواجه نوری؛ مهری مرادخانی؛ الهام شیردل؛ شهناز براتی

6.

بیواستراتیگرافی سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در جنوب غرب ایلام، زون ساختاری ایلام

دوره 33، شماره 3، آذر 1396، صفحه 79-94
سعیده سنماری؛ افسانه ده بزرگی

7.

پیمان صلح ایلام و آشور در 674 پیش از میلاد؛ زمینههای شکلگیری و سرانجام آن

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 33-47
حسین بادامچی؛ سعیده شریفی

8.

تحلیل دسترسی به بوستان‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونة مطالعه: شهر ایلام)

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 105-118
حبیب اله فصیحی؛ علی شماعی؛ فاطمه آذرخش

9.

تحلیل عوامل و راهبردهای مؤثر بر ارتقای شادکامی در استان ایلام

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 39-72
سجاد مرادی؛ جعفر هزار جریبی

10.

تحلیل همدید طوفان های گرد و غبار ایلام (1987 - 2005)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-34
جواد خوشحال دستجردی؛ سید حجت موسوی؛ عبدالرضا کاشکی

11.

زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی‌ بر مبنای روزن‌داران پلانکتون در برش گنداب و تطابق آن با برش نمونه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب غرب ایران

دوره 34، شماره 3، مهر 1397، صفحه 37-52
سمیرا رحیمی؛ علیرضا عاشوری؛ عباس صادقی؛ عباس قادری

12.

شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار زنجیرة ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 46-65
همایون مرادنژادی؛ علیرضا جمشیدی؛ حسین مهدی زاده

13.

گزارش تریپس قارچ‌‌خوار Nesothrips lativentris (Karny) از ایران (Thysanoptera: Phlaeothripidae)

دوره 13، شماره 49، دی 1400، صفحه 87-90
لیلا موحدی؛ لیلا رمضانی؛ مجید میراب بالو

14.

مطالعه و معرفی فلور منطقه حفاظت‌شده مانشت و قلارنگ در استان ایلام

دوره 4، شماره 11، شهریور 1391، صفحه 47-60
حمید درویش‌نیا؛ مهدی دهقانی کاظمی؛ امیر حسین فرقانی؛ امیر ارسلان کاویانی فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب