1.

بررسی فونستیک ملخ‌های بالاخانوادۀ شاخک‌کوتاه‌شکلان (Orthoptera: Acridomorpha) در استان ایلام

دوره 13، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 97-118
حجت عارف؛ محسن مفیدی نیستانک؛ محمود شجاعی؛ سهراب ایمانی

2.

بررسی فون سوسمارهای پناهگاه حیات وحش دودانگه در استان مازندران

دوره 15، شماره 54، خرداد 1402، صفحه 107-120
فروغ مسعودیان؛ ویدا حجتی؛ عبدالحسین شیروی

3.

فون خزندگان منطقه حفاظت شده جنگل خواجه و بررسی میزان تشابه آن با مناطق فیزیوجئوگرافیک سوسماران ایران

دوره 7، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 13-22
صیاد شیخی ئیلانلو؛ علی خانی؛ انوشه کفاش؛ اسکندر رستگار پویانی

4.

فون شته‌ها (Hemiptera: Aphididae) در مناطق جنوبی رشته‌‌کوه زاگرس و معرفی گونه‌‌ای جدید برای فون ایران

دوره 13، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 48-86
محسن مهرپرور؛ احسان رخشانی؛ معین رکنی

5.

فون کنه‌های خاک‌زی زیرگروه Dermanyssiae (Mesostigmata: Gamasina) در شمال غرب استان کرمان

دوره 6، شماره 20، آذر 1393، صفحه 37-48
مرضیه مثنوی‌پور؛ شهروز کاظمی؛ ملیحه لطیفی؛ مهدی ضیاءالدینی

6.

فون کنه‌های خاک‏زی و کودزی بالاخانواده‌ Eviphidoidea در شهرستان نوشهرفون کنه‌های خاک‏زی و کودزی بالاخانواده‌ Eviphidoidea در شهرستان نوشهر

دوره 4، شماره 12، آذر 1391، صفحه 1-16
یزدانفر آهنگران؛ علی افشاری؛ علیرضا صبوری؛ شهروز کاظمی

7.

مطالعه بیوسیستماتیک سوسماران نواحی جنوب شرق استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 19-32
احمد قارزی؛ افسانه یاری؛ نصراله رستگار پویانی

8.

مطالعۀ تاکسونومیک شب‌پره‌های زیرخانوادۀ Noctuinae (Lepidoptera: Noctuidae) در استان اصفهان

دوره 11، شماره 40، مهر 1398، صفحه 1-18
اصغر شیروانی؛ مریم راشکی

9.

معرفی برخی گونه‌های خانواده Entomobryidae (Collembola) از مناطق مختلف خزری

دوره 5، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 15-24
علیه یحیی‌پور؛ معصومه شایان مهر

10.

مقدمه‌‌‌ای بر مطالعه فونی و ارتقای فهرست سنجاقک‌شکلان (Odonata) استان فارس

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 49-60
صابر صادقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب