1.

اهمیت تاکسونومیکی ریخت‌شناسی و تشریح اپیدرم برگچه و دمگل آذین گونه Trigonella disperma Bornm. ex Vassilcz.

دوره 2، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 15-26
مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی؛ رؤیا کرمیان

2.

بررسی خصوصیات ریخت‌‌شناسی اکوتیپ‌‌های سه گونۀ ختمی (A. aucheri، A. arbelensis و Alcea koelzii) تحت شرایط رویشی متفاوت

دوره 12، شماره 45، دی 1399، صفحه 23-48
کرامت الله سعیدی؛ سیده زهره آزاده قهفرخی؛ زهرا لری گوئینی؛ محمود کیانی؛ اصغر شاهرخی

3.

تنوع ریختی روزنه، سلول‌های همراه و کرک‌های پوششی برگ شاه بلوط اروپایی (Castanea sativa Mill.) در اکوسیستم خزری

دوره 3، شماره 7، شهریور 1390، صفحه 23-32
مسلم اکبری نیا؛ مهرداد زرافشار؛ علی ستاریان؛ فریبا بابایی سوستانی؛ احسان قنبری؛ ایمان چاپلاق پریدری

4.

ویژگیهای تشریحی و ریختی برگ برخی گونه هایFagus ، Quercus و (Fagaceae) Castanea از برخی رویشگاه‌های ایران

دوره 11، شماره 38، خرداد 1398، صفحه 21-42
زهره کریمی؛ اعظم قوی اندام؛ افضل سادات برهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب