1.

ارزیابی اثرات مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران بر توسعه نواحی روستایی

دوره 6، شماره 23، دی 1393، صفحه 1-24
زینب قدمی امریی؛ ابوالقاسم شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده

2.

بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 39-58
صابر صدیقی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی

3.

بررسی فلوریستیک پارک ملی کیاسر

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 47-67
فرخ قهرمانی نژاد؛ سمانه عاقلی

4.

بررسی فلوریستیک جنگل‌های حفاظت‌شده مازی‌بن و سی‌بن رامسر در طول شیب ارتفاعی (300 تا 2300 متر)

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 93-114
علیرضا نقی‌نژاد؛ سمیه حسینی؛ محمد علی رجامند؛ شهریار سعیدی مهرورز

5.

بررسی فون سوسمارهای پناهگاه حیات وحش دودانگه در استان مازندران

دوره 15، شماره 54، خرداد 1402، صفحه 107-120
فروغ مسعودیان؛ ویدا حجتی؛ عبدالحسین شیروی

6.

تحلیل گیتاشناختی و بومزادی فلور منطقۀ حفاظت‌‌شدۀ البرز مرکزی (دامنه‌‌های ولوشت، داهلا و آزادکوه)

دوره 13، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 27-56
سیروس صابر آملی؛ یونس عصری؛ ولی اله مظفریان؛ غلام رضا بلالی؛ سعید افشارزاده؛ روح اله اسماعیلی

7.

تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 13-28
فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو

8.

تنوع زیستی گیاهی پنج مانداب مهم شهرستان بابل، استان مازندران

دوره 4، شماره 13، دی 1391، صفحه 13-24
فرخ قهرمانی‌نژاد؛ علیرضا نقی‌نژاد؛ وحید امیرقلی‌پور کاسمانی

9.

سطح‌بندی و سنجش درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‏ ای

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 15-38
مسعود تقوایی؛ عیسی بهاری

10.

مطالعه آت‌اکولوژی گونه Lolium rigidum Gaud. در استان مازندران

دوره 3، شماره 10، اسفند 1390، صفحه 37-46
ملیحه اوشیب نتاج؛ حسن شکرچی؛ محمد اکبرزاده؛ مریم کشاورزی

11.

مطالعه فلوریستیک جنگل‌های صلاح‌الدین کلا، نوشهر، ایران

دوره 6، شماره 19، آبان 1393، صفحه 37-54
امید اسماعیل‌زاده؛ کاظم نورمحمدی؛ حامد اسدی؛ حامد یوسف‌زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب