1.

ارزیابی الگوی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوج‌ها در دوران عقد

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 83-102
ملیحه خبازی؛ سید علی کیمیایی؛ حسین کارشکی؛ علی مشهدی

2.

الگوی ساختاری تأثیر شدت تخطی‌ها، همدلی، احساس گناه و شرمساری، رفتارهای دلجویی و بخشایشگری ادراک شده با خودبخشایشگری در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان.

دوره 1، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 98-81
محمدعلی نادی؛ بهاره لبکی

3.

تأثیر تعهد دینی، دلبستگی دینی و همدلی بر پرخاشگری در بین دانش‌آموزان مقطع دبیرستان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 67-80
محبوبه فرحان فر؛ محمد علی نادی؛ حسین مولوی

4.

تأثیر درمان یکپارچۀ فراتشخیصی بر بهبود مشکلات رفتاری درونی‌سازی‌شده، تنظیم هیجان و همدلی کودکان دچار اختلالات اضطرابی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 141-164
شیرین پولادی؛ محمد مهدی حسن شاهی؛ محمد ربیعی؛ ناصر باقری

5.

جستاری در پدیدارشناسی همدلانۀ آنهماری شیمل برپایة آرای فردریش هایلر

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 121-144
امیر پوررستگار؛ محمدیوسف نیّری

6.

سبک مرثیه های خاقانی

دوره 7، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 139-156
علیرضا شانظری

7.

مقایسه ابعاد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی مدارس غیردولتی بدون کیف و دولتی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 105-120
مریم سبزوار؛ محمدجواد لیاقتدار؛ احمد عابدی

8.

نقش شفقت خود در پیش‌بینی بخشایشگری و همدلی در جوانان

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 35-48
سهیلا یعقوبی؛ ناهید اکرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب