1.

اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی روانشناختی شکوفایی بر شادکامی، شایستگی و مشارکت اجتماعی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-34
حسام ضیایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر

2.

اثربخشی روان‌درمانی گروهی مثبت‌نگر بر تاب‌آوری، شادکامی و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد مخدر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 31-46
فرامرز سهرابی؛ فریبا جعفری روشن

3.

اثر بخشی مداخله مثبت‌نگر گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی، تاب‌آوری و شادکامی دختران نوجوان بی‌سرپرست

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 35-50
ریحانه هنرمندزاده؛ ایلناز سجادیان

4.

اثربخشی موسیقی‌درمانی بر شدت درد، استرس ادراک‌شده و شادکامی نوجوانان مبتلا به لوسمی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 15-28
پرویز عسگری؛ اعظم خیاطی

5.

برازش الگوی روانشناختی شکوفایی انسان (HPFM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران

دوره 6، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 17-44
حسام ضیایی؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر

6.

بررسی کمّی و کیفی رابطه بین معنویت، شادکامی و توانمندی حرفه‌ای اساتید

دوره 7، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-22
محمد نجفی؛ آرزو عرفان

7.

تاثیر آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر شادکامی مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراها

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 25-38
سیدفرید علامه؛ اصغر آقایی؛ سید حمید آتش پور؛ مرضیه مشتاقی

8.

تأثیرآموزش مهارت مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان نابینا

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 21-34
علی اکبر ارجمندنیا؛ صباح وطنی؛ سعید حسن زاده

9.

تأثیر برنامه آموزشی مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-18
اعظم نوفرستی؛ رسول روشن؛ لادن فتی؛ حمید رضا حسن آبادی؛ عباس پسندیده؛ محمد رضا شعیری

10.

تأثیر برنامه آموزشی مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار

دوره 1، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-14
معصومه رعیت ابراهیم‌آبادی؛ علی‌اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز

11.

تاثیر هوش اخلاقی و سلامت روان بر شادکامی دانشجویان

دوره 1، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 55-66
مریم پورجمشیدی؛ رقیه بهشتی راد

12.

تحلیل عوامل و راهبردهای مؤثر بر ارتقای شادکامی در استان ایلام

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 39-72
سجاد مرادی؛ جعفر هزار جریبی

13.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر شادکامی همسران کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

دوره 6، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 45-62
رویا فلاحیان؛ اصغر آقایی؛ حمید طاهر نشاط دوست

14.

تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 41-54
حسن شادکام؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ ذبیح پیرانی؛ حسین محققی

15.

مادران، سرپرستی خانوار و شادکامی خانواده (یک مطالعۀ کیفی در بین زنان سرپرست خانوار شهر یزد)

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 91-116
زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ سید محسن موسوی؛ احمد کلاته ساداتی

16.

نقش پیش‌بینی‌کننده هوش هیجانی و سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده در شادکامی دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 39-50
محمدرضا قیروزی؛ مهرنوش محمدی؛ فربیرز نیکدل

17.

نقش زنان در شادکامی خانواده: مطالعۀ کیفی در شهر یزد

دوره 33، شماره 4، دی 1401، صفحه 95-122
زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی

18.

نقش سبک‌های دلبستگی، سبک‌های عشق‌ورزی و ابرازگری هیجان در پیش‌بینی شادکامی معلمان متأهل

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 15-34
امیر قربان پور لفمجانی؛ فاطمه دهقان؛ فاطمه کریمی؛ سجاد رضائی

19.

نقش سرمایه‌های روان‌شناختی مثبت و عملکرد خانواده در پیش‌بینی شادکامی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 79-95
فریده رشیدی کوچی؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر

20.

نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالان و عملکرد تحصیلی در پیش بینی شادکامی دختران نوجوان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 64-78
مریم صالح زاده؛ معصومه فلاحی؛ مهدی رحیمی

21.

نقش قدردانی بر شادکامی با میانجی‌گری پذیرش خود و بخشش در سالمندان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-82
بهناز عطاری؛ نادر منیرپور؛ مجید ضرغام حاجبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب