1.

اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 219-234
محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبداله رضائی

2.

بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 44-62
محمد حقیقی؛ حسن حسینی؛ حامد اصغریه اهری؛ ابوالفضل آرین؛ علی دریکنده

3.

بررسی تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر رضایت و وفاداری مشتریان (شرکت بیمه ایران)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 129-148
امیر اکبری؛ سهیل نجات؛ میثم شیرخدایی

4.

بررسی رابطه تصویر سازمان، تصویر نام تجاری، کیفیت خدمات و رضایت مشتریان با وفاداری مشتریان صنعت بانکداری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 115-130
لیلا برهانی؛ ابوالقاسم نوری؛ حسین مولوی؛ حسین سماواتیان

5.

تاثیرشرایط عاطفی کارکنان بررضایت و وفاداری مشتریان با نقش واسط تفاهم (مورد مطالعه: مسافران ورودی وخروجی استفاده کننده ازخدمات گمرک فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد)

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1393، صفحه 235-258
آتنا قاسمی؛ مجتبی پورسلیمی؛ مجتبی پورسلیمی؛ حسن اسماعیلیان؛ سید محمدرضا حسینی مقدم؛ مجتبی پورسلیمی

6.

توسعه مدل عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 201-218
مرتضی موسی خانی؛ حامد حیدری

7.

مدل سازی وفاداری مشتری با استفاده از متدلوژی پویائی شناسی سیستم (مطالعه موردی : شرکت خدمات اینترنت پر سرعت)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 185-204
مسعود عسکرنیا؛ فرزاد عادل زاده؛ صمد عالی؛ علیرضا بافنده زنده

8.

وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی

دوره 1، شماره 3، آذر 1390، صفحه 27-46
منیژه قره چه؛ منیره دابوئیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب