1.

اثربخشی معنا درمانی گروهی بر احساس تنهایی مردان بازنشسته

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-54
منصور سودانی؛ منصور شجاعیان؛ عبدالکاظم نیسی

2.

الگوی میانجیگری ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی: یک رویکرد میانجیگری تعدیل‌شده

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 15-32
مرضیه حقایقی؛ علی مقدم‌زاده

3.

پیش‌بینی احساس تنهایی جوانان براساس کیفیت ارتباط آنها با خدا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 81-92
فاطمه قابضی؛ شهلا پاکدامن؛ ریحانه پاسبان؛ لیلا مرادخانی

4.

تأثیر بخشش‌آموزی گروهی بر احساس تنهایی و صمیمیت سالمندان مقیم در سرای سالمندان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-91
سهیلا سبزیچی؛ فرشاد بهاری؛ رحیم حمیدی پور

5.

تأثیر حضور آموزشی، اجتماعی و شناختی آنلاین بر رضایت تحصیلی با میانجی‌گری احساس تنهایی در دانش‌آموزان دختر تیزهوش دورۀ دوم دبیرستان

دوره 16، شماره 2، دی 1400، صفحه 33-44
هوشنگ گراوند؛ مریم عبدالهی مقدم؛ سعیده سبزیان

6.

دین، سلامت روان و احساس تنهایی بررسی نسبت میان میزان دینداری و سلامت روان با احساس تنهایی (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 26، شماره 4، دی 1394، صفحه 25-44
سید سعید حسینی‌زاده آرانی؛ عبدالحسین کلانتری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب