1.

تبیین نقش مزاجها در رفتار خرید آنی مشتریان

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 41-56
میثم شیرخدایی؛ فرشته خلیلی پالندی

2.

تعیین رابطه بین مزاج و درک پذیرش و طرد پدر با رفتار پرخاشگرانه دو گروه دانش‌آموزان شنوا و ناشنوا در شهر اصفهان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 27-42
اعظم حشمتی؛ فریبا یزدخواستی؛ حسین مولوی

3.

کاربرد پزشکی مشک و بازتاب آن در نظم فارسی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 113-130
راضیه آبادیان؛ وحید عیدگاه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب