1.

اتحاد یا تمایز جوهری ذهن و بدن در مابعدالطبیعه دکارت

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-24
فهیمه جامعی؛ موسی اکرمی

2.

پدیدارشناسی زیبایی‌شناختی تن‌محور مرلوپونتی

دوره 14، شماره 33، فروردین 1401، صفحه 71-87
ندا محجل؛ محمد اصغری

3.

پدیدارشناسی سرمایۀ جنسی: بررسی کیفی در تجربۀ زیستۀ زنان جوان قشر متوسط در شهر مشهد

دوره 31، شماره 4، دی 1399، صفحه 73-92
الهه بنایی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ مهدی کرمانی

4.

تحلیل فلسفی پیوند دوسویۀ نفس و بدن در قرآن کریم

دوره 14، شماره 29، خرداد 1402، صفحه 121-136
مصطفی عزیزی علویجه

5.

تحلیل و ارزیابی رهیافت‌های گوناگون در رابطه‌ ذهن و بدن و نظر غالب ارسطو

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-16
نسرین شجاعی

6.

تمثیل‌های رابطۀ نفس با بدن در فلسفه و دین: تحلیل و تطبیق

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 46-56
احمد شه گلی

7.

جایگاه بدن در امر ادراک از منظر ابن‌سینا و موریس مرلوپونتی

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 1-22
راضیه شفیعی؛ سحر کاوندی

8.

علت مرگ نزد غزالی و صدرالمتألهین و سنجش توانایی مبانی ایشان در تبیین آن

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 67-78
فروغ السادات رحیم پور؛ فاطمه عابدینی

9.

نقش هستی‌شناختی بدن در تبیین پنج مسئله از علم‌النفس صدرایی

دوره 9، شماره 19، خرداد 1397، صفحه 147-160
فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان

10.

نقش و آثار بدن در حدوث نفس از دیدگاه ابن‏سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 51-64
زهرا حیدری؛ فروغ السادات رحیم پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب