1.

اتحاد یا تمایز جوهری ذهن و بدن در مابعدالطبیعه دکارت

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-24
فهیمه جامعی؛ موسی اکرمی

2.

تحلیل و ارزیابی رهیافت‌های گوناگون در رابطه‌ ذهن و بدن و نظر غالب ارسطو

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-16
نسرین شجاعی

3.

سولیپسیسم در تراکتاتوس: سه تفسیر متفاوت

دوره 11، شماره 27، فروردین 1398، صفحه 111-128
عبدالرزاق حسامی فر؛ زینب قنبرلو؛ علی فتح طاهری؛ سید مسعود سیف

4.

شگردهای ذهنی و زبانی در غم‌سروده‌های قیصر

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 131-144
حدیث کلهری؛ رسول حیدری؛ علی نوری

5.

فلسفه و آینه طبیعت: رابطه علّی خود انسان و جهان در اندیشه رورتی

دوره 6، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 15-28
علی جعفری اسکندری

6.

کلیات از دیدگاه شهاب‌الدین سهروردی و دونس اسکوتوس

دوره 13، شماره 28، دی 1401، صفحه 137-154
علی‌اصغر شربتی؛ سعید رحیمیان

7.

مطالعۀ تطبیقی نفس در نظام فکری باباافضل کاشانی و ذهن در فلسفۀ دکارت

دوره 9، شماره 23، شهریور 1396، صفحه 1-18
مصطفی شهرآیینی

8.

وجودشناسی معقولات ثانی فلسفی (با نگاه به تفسیر «عروض ذهنی و اتصاف خارجی»)

دوره 2، شماره 5، شهریور 1389، صفحه 87-104
جعفر شانظری؛ مهدی انشائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب