1.

بررسی آواییِ ریتم در پایه‌های واژگان، شعر و نثر فارسی رسمی

دوره 1، شماره 1، آذر 1388، صفحه 101-122
نگار بوبان

2.

زحافات عروضی تابع نظمی دقیق

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 65-72
علی حیدری

3.

ضبط ارجح «ی» میانجی در حالت اضافه و هَمایی با «ها»‌یِ غیرِ ملفوظ

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 63-88
محمد ایرانی

4.

گذار سازه‌ای در واکه‌های زبان ترکی گونة تبریز

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-24
وحید صادقی؛ سولماز محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب