1.

بررسی پدیده آنومی اجتماعی در بین شهروندان حاشیه‌نشین شهر تبریز

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 1-16
سعید سلطانی بهرام؛ آرمان احمدی؛ محمدباقر علیزاده اقدم

2.

بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

دوره 24، شماره 2، تیر 1392، صفحه 67-88
فاطمه اکبر زاده؛ حمید دهقانی؛ غلامرضا خوشفر؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی

3.

بررسی رابطه دسترسی به کالاهای هنری و خدمات فرهنگی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (‌مطالعه شهروندان اصفهانی)

دوره 29، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 87-106
رضا اسماعیلی؛ سحر فائقی؛ بهمن باینگانی

4.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مطرودیت اجتماعی سالمندان (شهر ورامین)

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 57-74
مهدیه لاریجانی؛ علی اکبر تاج مزینانی

5.

بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل موثر بر آن

دوره 23، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 189-206
محمد باقر علیزاده اقدم

6.

تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 17-42
نادر افقی؛ حمید عباداللهی؛ سمیره علی پور

7.

تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز

دوره 25، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 1-20
ندا مرحمتی؛ محمد تقی ایمان

8.

تحلیل شبکه‌ هم‌تألیفی در جامعه‌شناسی ایران

دوره 26، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 75-98
مصطفی علیزاده؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی

9.

کشاکش رشته‌ها در میدان دانشگاهی (مقایسه‌ سرمایه‌ فرهنگی رشته‌های چهارگانه‌ دانشگاه دولتی اصفهان)

دوره 24، شماره 3، مرداد 1392، صفحه 213-232
مهدی ژیانپور؛ آرش حسن‌پور؛ علی‌رضا نیلی

10.

مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران 64-16 ساله شهر تبریز)

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 123-140
محمد عباس زاده؛ فرانک اقدسی علمداری؛ موسی سعادتی؛ مرتضی مبارک بخشایش

11.

نقش عوامل اجتماعی و روان‌شناختی در علاقة دانش‌آموزان به شرکت در المپیادهای علمی با تاکید بر سازة خودکارآمدی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 85-102
محمدرضا حسنی؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب