1.

احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 121-143
جعفر هزارجریبی

2.

ارزیابی مؤ لفه‌های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 131-152
صدیقه لطفی؛ رحیم بردی آنامرانژاد؛ حیدر واحدی

3.

بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان شاغل در سازمان‌ها و ادارات دولتی شهر تبریز و عوامل مرتبط با آن

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 29-46
حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ رباب صبوری

4.

بررسی تأثیر مدیریت افکار عمومی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان اصفهانی

دوره 6، شماره 2، آبان 1396، صفحه 63-88
لیلا مقتدایی؛ زهرا امیری اسفرجانی

5.

بررسی جامعه‌شناختی گستره احساس امنیت اجتماعی در شهر اصفهان

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 39-62
سید علی هاشمیان‌فر؛ زهرا سادات کشاورز

6.

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی شهرستان کاشان)

دوره 1، شماره 4، دی 1391، صفحه 89-109
عباس بحری پور؛ ابوالفضل ذوالفقاری؛ امیر رستگار خالد

7.

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

دوره 21، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 73-96
سید عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ سیده هاجر حسینی

8.

بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان مورد مطالعه: زنان 15-40 سال شهر شیراز

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 41-55
سید ابراهیم مساوات؛ جهانگیر جهانگیری

9.

بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 13-38
علی اکبر امین بیدختی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ نوید شریفی

10.

پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی براساس هویت اجتماعی، هوش فرهنگی و معنویت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 97-111
رحیم حمیدی پور؛ فاطمه رجبی

11.

تأثیر دینداری و رسانه ‏های جمعی بر احساس امنیت اجتماعی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 53-72
حمید دهقانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ فاطمه اکبرزاده

12.

تبیین رابطه دیدگاه ارزشی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 81-93
حجت الله مرادی پردنجانی؛ ستار صادقی ده چشمه ای

13.

سنجش احساس امنیت اجتماعی و شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر آن در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: روانسر؛ استان کرمانشاه)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 71-90
داود جمینی؛ هیمن شهابی

14.

عوامل روان‌شناختی و اجتماعی مؤثر بر دروغگویی در زندگی روزمره در بین شهروندان 18 تا 65 سال شهر یاسوج

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 123-146
مریم مختاری؛ سیروس احمدی؛ شهاب الدین مومنی زاده

15.

مطالعه رابطه‌ی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت‌ اجتماعی در میان جوانان 15- 29 سال ساکن شهرهای شیراز و یاسوج

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 81-104
مجید موحد؛ مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ اله رحم حیدری

16.

مطالعه رابطه بین مصرف رسانه ‏ای و احساس امنیت اجتماعی

دوره 2، شماره 2، مهر 1392، صفحه 57-78
بیژن خواجه نوری؛ مهدی کاوه

17.

نقش شبکه های اجتماعی در احساس امنیت اجتماعی افراد مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 2 (10 پیاپی)، مرداد 1393، صفحه 97-115
رسول فرامزی؛ حمید کشاورزسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب