1.

بررسی ارتباط حمایت سازمانی و مدیریتی و تعهد سازمانی نیروهای کارمند و نظامی پلیس (مورد مطالعه: نیروهای پلیس شهر اصفهان)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 59-72
حسین رضایی دولت آبادی؛ غلامرضا شهبازی؛ فرشید دهقانی اناری

2.

رابطه بین حمایت سازمانی و آمادگی استقرار نظام پیشنهادها در بین کارکنان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 13-24
زمان اژدری؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ سیدعلی سیادت؛ راضیه جلالی نژاد

3.

رابطۀ بین ادراک از قلدری در محیط کار، ازخودبیگانگی شغلی، حمایت سازمانی با نیت ترک خدمت و نقش میانجی رفتار شهروندی اجباری

دوره 30، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 167-188
محمدعلی نادی؛ مژده شجاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب