1.

ارزیابی تأثیر سرمایه‌گذاری در عملکرد آینده با درنظرگرفتن سطح محدودیت مالی شرکت

دوره 5، شماره 3، آبان 1396، صفحه 117-132
ریحانه هادیان؛ سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی

2.

بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت‌مالی با تأکید بر ارتباطات سیاسی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 17-38
محمد امید اخگر*؛ فاطمه کرانی

3.

بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 181-196
محمود لاری دشت بیاض؛ مهدی صالحی؛ مریم سخاوت پور

4.

بررسی نقش ساختار مالکیت بر رابطۀ بین بیش‌اطمینانی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با ‏لحاظ شرایط محدودیت مالی

دوره 9، شماره 4، دی 1400، صفحه 97-120
فرزاد ایوانی؛ فرشید خیراللهی؛ حدیث عبدی؛ سعیده کاسپور

5.

تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 19-38
سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مهنوش مشتاقیان

6.

تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 67-92
شکراله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ هاشم نصیری فر

7.

تاثیر محدودیت‌های مالی و هزینه‌های نمایندگی بر کارایی سرمایه‌گذاری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 89-106
رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ لیلا نگهبان

8.

حساسیت منابع تامین مالی برون سازمانی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی: با تاکید بر اثر جانشینی دارایی های ثابت مشهود

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 111-126
هدی اسکندر؛ محمد مرادی؛ مهدی الهائی سحر

9.

حساسیت منابع خارجی به جریان وجه نقد در شرایط محدودیت‌های مالی داخلی و خارجی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 37-50
زهره حاجیها؛ زهره محمدی چم خانی

10.

سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-16
مریم السادات امامی؛ داریوش فرید

11.

شیوۀ مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-18
علی ثقفی؛ مظفر جمالیان پور

12.

محدودیت مالی و رقابت در بازار محصول: نقش میانجی قیمت‌‌گذاری محصول در چرخه‌های تجاری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 23-40
امید فرجی؛ محمد رضا فتحی؛ فاطمه نبردی

13.

مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی و محدودیت‌های تأمین مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 99-116
سحر سپاسی؛ حسن حسنی؛ لیدا سلمانیان

14.

نقش عدم انعطاف‌پذیری مالی در تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 23-46
طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور؛ سید محمد علوی نسب؛ عزت اله عباسیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب