1.

بررسی ارتباط سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 79-92
فرزاد کریمی؛ مهدی اشرفی

2.

بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 109-128
محمدعلی آقایی؛ حسن حسنی

3.

بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 71-84
شکراله خواجوی؛ مهرداد ابراهیمی

4.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-14
یحیی حساس یگانه؛ حمزه دیدار؛ احمد اسکندری

5.

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 93-106
سهراب اُستا

6.

بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 123-140
فرشاد سبز علی پور؛ روح اله قیطاسی؛ سلمان رحمتی

7.

بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 75-96
محمد حسن ملکی؛ افشین آگهی اسکوئی

8.

تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 93-108
مریم کاویانی؛ رامین قربانی؛ محسن رشیدی باغی؛ ولی خدادادی

9.

تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 59-76
داریوش دموری؛ مینو ایزدی

10.

تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 16-1
یحیی حساس یگانه؛ کیوان شیخی؛ اسماعیل درگاهی؛ سید مهدی پارچینی پارچین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب