1.

اثر چرخۀ تجاری بر رابطۀ سودآوری و اهرم مالی

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 49-66
مریم دولو؛ حسن درگاهی؛ مریم حکمت

2.

ارائۀ الگوی جامع پشتیبان تصمیم برای ساختارسرمایۀ شرکتی (شرکت‌های شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 137-158
علی محمد کیمیاگری؛ مجتبی نبوی

3.

بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی‌های صنعت در تعدیل‌ ساختار سرمایه

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 19-42
بهاره حقیقی طلب؛ محمد رضا عباس زاده؛ مهدی صالحی

4.

بررسی ارتباط سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 79-92
فرزاد کریمی؛ مهدی اشرفی

5.

بررسی تأثیرپذیری هزینه سرمایه از اهرم عملیاتی و اهرم مالی

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 33-46
عبدالمهدی انصاری؛ سعید صفری بیدسکان

6.

بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده دارایی‌ها و ارزش افزودۀ اقتصادی با توجه به شدت رقابت در بازار محصول در صنعت (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 73-88
سعید سعیدا اردکانی؛ مینو ایزدی؛ فاطمه ایزدی

7.

بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-102
محمد رمضان احمدی؛ عبدالمجید آهنگری؛ حمیدرضا حاجب

8.

بررسی رابطه بین تنوع‌پذیری محصولات و مؤلفه‌های متنوع اندازه‌گیری ساختار سرمایه با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 65-76
یحیی کامیابی؛ مرتضی کاظم پور؛ رویا منصورلکورج

9.

تأثیر ارزش انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 101-112
ناصر ایزدی‌نیا؛ علی سعادت نیا؛ امین حاجیان نژاد

10.

تأثیر جریان‎های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 19-38
سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ مهنوش مشتاقیان

11.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 153-178
سعید فتحی؛ حمید ابوطالبی

12.

تاثیر ریسک اطلاعات مالی بر رابطه نمایندگی با ساختار سرمایه شرکت ها

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 93-102
مینا صحراکاران؛ فرزین رضایی

13.

تأثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3، مهر 1391، صفحه 47-70
مهدی عربصالحی؛ *رزیتا مؤیدفر؛ سجاد کریمی

14.

تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود شرکت های پذیرفته شده صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 91-106
علی غیوری مقدم؛ حمید رضا حاجب

15.

تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 1-16
رضوان حجازی؛ صابر خادمی

16.

تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 87-102
حسنعلی سینایی؛ محمد سلگی؛ کامران محمدی

17.

توسعۀ بخش بانکی، ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه‌های غیر‌مالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-20
کاظم یاوری؛ آمنه شهیدی؛ محمدعلی دهقان دهنوی؛ حسن حیدری

18.

شبیه‏سازی الگوی تاثیر اهرم مالی بر ارزش شرکت با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع مس ایران)

دوره 3، شماره 3، آذر 1394، صفحه 83-104
محمد هاشم موسوی حقیقی؛ مجتبی خلیفه

19.

عوامل تعیین‌کنندۀ ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 23-44
مهدی حیدری؛ غلامرضا منصورفر؛ مرتضی قاسم زاده

20.

فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-74
سلماز حبیبی؛ مهدی ابزری؛ سعید فتحی

21.

محدودیت‌های مالی در شرکت‌ها و رابطۀ آن با استراتژی‌های تأمین ‌مالی با تأکید بر نقش تعدیل‌گر ‌حاکمیت ‌شرکتی

دوره 11، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-18
ماندانا طاهریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب