1.

ارتباط حاکمیت شرکتی با ارزش سهام در شرکت های صنایع مالی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 97-118
سمیرا گودرزی؛ بهروز لاری سمنانی

2.

ارزش‌های فرهنگی و حاکمیت شرکتی

دوره 4، شماره 4، دی 1391، صفحه 51-66
بیتا مشایخی؛ فرزانه جلالی

3.

بررسی اثر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت‌های خصوصی

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 133-146
زهرا زمانی؛ زهرا سهرابی

4.

بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 109-128
محمدعلی آقایی؛ حسن حسنی

5.

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، بر میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت‌ها: مقایسه تحلیلی، براساس اندازه حسابرس، اندازه شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز سود

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 29-48
میلاد امامقلی پور؛ ناصرعلی یداله زاده طبری

6.

بررسی تأثیر ریسک نکول بدهی بر ضریب واکنش سود؛ با تأکید بر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 93-114
پری چالاکی؛ فرزاد غیور؛ هیوا بلکامه

7.

بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-102
محمد رمضان احمدی؛ عبدالمجید آهنگری؛ حمیدرضا حاجب

8.

بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 21-48
منصور صادقی هسنیجه؛ کاظم شمس الدینی؛ علیرضا رحیمی

9.

بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4، دی 1391، صفحه 37-50
اسفندیار ملکیان؛ احمد احمدپور؛ میثم طالب تبار آهنگر

10.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-14
یحیی حساس یگانه؛ حمزه دیدار؛ احمد اسکندری

11.

بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده‌ی اقتصادی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 75-96
محمد حسن ملکی؛ افشین آگهی اسکوئی

12.

بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 31-50
محسن تنانی؛ علیرضا صدیقی؛ عباس امیری

13.

بررسی نقش ویژگی‌های شرکت و حاکمیت شرکتی در مشروعیت سازمانی

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 101-120
جمال برزگری خانقاه؛ قاسم جعفری تراجی

14.

تأثیر استقلال هیئت‌مدیره بر سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاههای اقتصادی و روانشناختی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 39-58
حجت اله آتشی گلستانی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی؛ علی‌رضا مهرآذین

15.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها از طریق متغیر واسطه‌ای شفافیت با استفاده از روش فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403
رسول عسگرپور؛ حمید ابوطالبی

16.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها با استفاده از روش فراتحلیل

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 153-178
سعید فتحی؛ حمید ابوطالبی

17.

تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به‌هنگام‌بودن اطلاعات سود

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 59-70
مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ صفیه سالاری ساردویی

18.

تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3، مهر 1395، صفحه 59-76
داریوش دموری؛ مینو ایزدی

19.

تأثیر کیفیت ابعاد زیست محیطی بر عملکرد واحدهای تجاری با توجه به نقش میانجی حاکمیت شرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403
نویدرضا نمازی؛ حسن اسماعیل پور؛ بشیر کاظمی هفدانی

20.

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد از طریق اثرهمزمان متغیرهای منتخب

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 19-36
داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ مرضیه جوانمرد

21.

رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 65-86
جعفر باباجانی؛ مجید عبدی

22.

رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 17-32
بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی

23.

رابطۀ فساد، حاکمیت شرکتی و بازدۀ مالی شرکت در سطح استان‌های کشور

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 103-120
امیرمحمد اسماعیلی؛ زهرا نصراللهی؛ زهره عارف منش

24.

ساز و کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 59-78
چکامه دلپسند؛ فرزانه نصیرزاده؛ رضا حصارزاده

25.

نقش تعدیل‌کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ریسک مالی و چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-32
محمدحسین ستایش؛ مرضیه یوسفی نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب