1.

اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر معاملات اعتباری و ارزش شرکت با تأکید بر نقش معاملات اعتباری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 17-36
یاسمن خلیلی؛ مهدی محمدی؛ آزاده یزدانی

2.

ارزیابی رابطه شدت رقابت سهامداران با بازدهی و ارزش شرکتهای فعال بورسی: شواهدی از سنگربندی مدیریتی یا همگرایی منافع

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 73-98
سمانه نورانی آزاد؛ عبدالرسول رحمانیان کوشککی

3.

بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی‌کالا، سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-18
محمد نمازی؛ علی زارع حسین آبادی؛ محمدجواد غفاری

4.

بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 87-98
جواد مرادی؛ هاشم ولیپور؛ مهدی خادمی

5.

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 19-32
وحید اسکو؛ محمد نوروزی

6.

بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 39-54
داریوش دموری؛ زهره عارف‌منش؛ خلیل عباس موصلو

7.

بررسی رابطۀ بین ریسک‌پذیری شرکت و نقدشوندگی سهام با ارزش شرکت

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 23-40
مجتبی گل محمدی شورکی

8.

تأثیر تنوع‌سازی کسب و کار بر عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک درجه تمرکز صنعتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 65-86
سمانه شاهرضایی؛ حمزه دیدار؛ محمد ایمانی برندق؛ حمزه دیدار

9.

تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 87-102
حسنعلی سینایی؛ محمد سلگی؛ کامران محمدی

10.

کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-18
ایرج نوروش؛ ابوالفضل مومنی یانسری؛ مهدی صفری گرایلی

11.

نقش انضباطی بدهی‌ها، عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ دومرحله‌ای

دوره 8، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 105-122
عباس افلاطونیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب