1.

ارزیابی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 73-92
فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب‌نژاد؛ یداله نوری فرد؛ احمد گودرزی

2.

الگویابی عوامل مؤثر در هزینۀ سرمایۀ سهام عادی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 167-184
حمید صالحی؛ سید حسین سجادی؛ ولی خدادادی؛ عبدالرحمن راسخ

3.

بررسی ارتباط بین کیفیت‌گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری و تأثیر ساختار سررسید بدهی‌ها بر این رابطه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 83-98
مهدی صفری گرایلی؛ فاطمه رعنایی

4.

بررسی تأثیر استقرار زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر (XBRL)بر رفتار تحلیلگران مالی در ایران ـ الگوی مدلیابی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 99-120
سیدکاظم چاوشی؛ روح الله نوری؛ فرشید فلاطون نژاد

5.

بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 99-118
پرویز پیری؛ حمزه دیدار؛ سیما خدایاریگانه

6.

بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 89-108
غلامحسین مهدوی؛ مظفر جمالیان‌پور

7.

تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات ویژۀ بازده سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-18
مجید هاشمی دهچی؛ ناصر ایزدی نیا؛ هادی امیری

8.

کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 93-110
غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جز؛ داود محسنی نامقی

9.

کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-20
علی ثقفی؛ مصطفی عرب‌مازار یزدی

10.

مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 21-42
میر حافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده

11.

نقش کیفیت گزارشگری مالی درکاهش اثرمحدودکننده سیاست تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری

دوره 4، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 95-110
مجتبی مقدس نوقابی؛ رضا حصارزاده؛ عطیه سیگاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب