1.

پایش خشکسالی و ارزیابی امکان پیش بینی آن در استان اردبیل با استفاده از شاخص SPI و مدل ANFIS

دوره 30، شماره 116، فروردین 1394، صفحه 135-152
اکبر گل دوست؛ بهروز سبحانی

2.

پیش‌بینی بحران‌مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 33-46
امید پورحیدری؛ مهدی کوپایی حاجی

3.

پیش‌بینی بزرگا و محل وقوع زلزله‌های احتمالی در محدودۀ خطوط ریلی استان هرمزگان با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 111-128
محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی؛ زهرا امیرجهانشاهی

4.

پیش‌بینی دماهای حداکثر با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شهرستان اردبیل

دوره 25، شماره 98، خرداد 1389، صفحه 57-78
حسین شایقی؛ بهروز سبحانی؛ بهروز سبحانی؛ سید اسعد حسینی؛ برومند صلاحی؛ بهروز سبحانی

5.

پیش‌بینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 21-36
برومند صلاحی؛ فخری السادات فاطمی نیا

6.

پیش‌بینی سرعت باد با شبکه عصبی RBF بر اساس نظریة آشوب

دوره 7، شماره 3، آبان 1395، صفحه 87-96
طیبه خانجانی؛ محمد عطایی؛ پیمان معلم

7.

پیش‌بینی ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANN ، ANFIS ،LOGIT

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 166-153
علیرضا بحیرایی؛ کیوان اعتمادی؛ امیر گرامی اصل

8.

چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 131-144
ایمان باباییان؛ عاطفه عرفانی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده

9.

شبیه‌سازی فرایند بارش – رواناب در زیرحوضه‌ی جنوبی رودخانه‌ی قره‌سو با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANNs)

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 119-134
طاهره سرمستی

10.

مروری بر نظریه‌ها، مدل‌ها و تکنیک‌های‌پیش‌بینی ‌درماندگی ‌مالی‌ و ورشکستگی شرکت‌‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402
علی اصغر انواری رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب