1.

استفاده از گروه‌های اسپورومورفی (SEGs) در بازسازی محیط رسوبی سازند دلیچای در دو برش چینه‌شناسی شرف (البرز مرکزی) و تپال (البرز شرقی)

دوره 33، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-14
فیروزه هاشمی یزدی؛ افسانه ده بزرگی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

2.

بایواستراتیگرافی، رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی اهواز، شمال زون فروافتادگی دزفول

دوره 32، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 53-72
محمد حسن کاظم زاده؛ مسعود لطف پور

3.

بررسی محیط دیرینه بخش فوقانی سازند چمن‌بید در برش الگو، بر اساس پالینومورفها

دوره 25، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 101-112
فرشته سجادی؛ مریم مشیدی

4.

محیط دیرینة بخش فوقانی سازند شمشک براساس اکوگروههای اسپورومورفی و عناصر پالینولوژی در برش چینه‌شناسی نمین، البرز غربی

دوره 37، شماره 4، دی 1400، صفحه 83-102
فیروزه هاشمی یزدی؛ علی خزایی؛ فرشته سجادی

5.

مطالعه محیط دیرینه و چینه‌نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه‌جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی

دوره 31، شماره 3، مهر 1394، صفحه 69-82
حسین کاظمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد

6.

مقایسه پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند سرچشمه در برش ­ های روستای جورق و روستای شیخ ( شرق و غرب حوضه‏رسوبی کپه داغ)

دوره 30، شماره 3، آبان 1393، صفحه 63-80
محمود حسینی نژاد؛ فرشید یوسفی مقدم؛ محسن علامه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب