1.

بررسی بیواستراتیگرافی نانوفسیل‌های آهکی سازندهای سرچشمه و سنگانه در غرب حوضه کپه‌داغ، برش چینه‌شناسی شیخ

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 57-66
انوشیروان لطفعلی کنی؛ اعظم ماهانی پور

2.

پالینواستراتیگرافی سازند سنگانه در شرق و مرکز حوضه‌رسوبی کپه داغ بر مبنای سیست داینوفلاژله‌ها

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-12
ابراهیم قاسمی نژاد؛ نرگس شکری؛ علیرضا عاشوری

3.

پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ

دوره 30، شماره 3، آبان 1393، صفحه 17-33
محسن یزدی مقدم؛ علیرضا عاشوری؛ امیرمحمد جمالی؛ محجوبه کشمیری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ علیرضا عاشوری

4.

رخساره‎‍های پالینولوژیکی و دیرینه‎‍‎‍بوم‎‍شناسی سازند سنگانه در شرق و مرکز حوضۀ رسوبی کپه‎‍داغ

دوره 37، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-22
نرگس شکری؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ علیرضا عاشوری

5.

مطالعه محیط دیرینه و چینه‌نگاری سکانسی سازند سنگانه در برش قلعه‌جوق (شمال بجنورد) بر اساس محتوای مواد ارگانیکی واحد سنگی

دوره 31، شماره 3، مهر 1394، صفحه 69-82
حسین کاظمی؛ ابراهیم قاسمی‌نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب