1.

آثار توأم فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع گونه‌های سنگی در سیستم طبقه‌بندی پتروفیزیکی لوسیا؛ مطالعة موردی: سازندهای دالان و کنگان

دوره 37، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-20
ندا شاکری؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ الهام حاجی کاظمی

2.

بازنگری سنگ‌‌شناسی و بررسی محیط رسوب‌گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب‌شرق استان ایلام، غرب ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1397، صفحه 57-82
سیده زهرا حسینی عسگرآبادی؛ حسن محسنی؛ سعید خدابخش؛ عفت پاسبان

3.

بررسی ریزرخساره‌ها و بازسازی محیط رسوب‌گذاری ساند قم در ناحیه سیرجان، جنوب غرب کرمان

دوره 30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 35-54
محمد داستانپور؛ محمدرضا وزیری؛ ابراهیم محمدی

4.

تأثیر رخساره‌ها و فرآیندهای دیاژنزی بر قطر گلوگاه حفرات در سازند داریان، بخش مرکزی خلیج فارس

دوره 37، شماره 4، دی 1400، صفحه 61-82
سپیده داودی؛ وحید توکلی

5.

چینه‏ شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقۀ قارخوتلو، جنوب‌باختر زنجان

دوره 35، شماره 3، مهر 1398، صفحه 57-78
فرزانه نوری ناو؛ افشین زهدی؛ حسین کوهستانی؛ میرعلی اصغر مختاری

6.

چینه‌نگاری زیستی، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سنگ‌های کربناتة بارتونین- پری‌ابونین طاقدیس شان‌آباد (غرب رفسنجان)

دوره 37، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 95-126
طیبه احمدی

7.

ریزرخساره‌ها، محیط‌رسوبی، چینه‌شناسی سکانسی و فرایندهای دیاژنزی سازند سروک در میدان نفتی مارون

دوره 31، شماره 2، تیر 1394، صفحه 51-66
حسن محسنی؛ الهام حبیبی؛ کیارش قنواتی

8.

ریزرخساره‌ها، مدل رسوبی و نوسان‌های نسبی سطح آب در توالی‌های مارنی سازند قم در برش زرین‌آباد، جنوب زنجان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 115-134
جواد ربانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ الهام شاهسواری

9.

ریزرخساره‎ها و محیط رسوبی سازند سروک در برش تنگ باولک و شاهنخجیر، شهرستان ملکشاهی (ایلام)

دوره 34، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 43-68
حسن محسنی؛ روح الله زیبرم جوانمرد

10.

مطالعة ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تأکید بر خصوصیات مخزنی مطالعة موردی: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران

دوره 37، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-34
رقیه فلاح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ آرمین امیدپور

11.

مطالعۀ شواهد پسروی جهانی سطح آب دریا در رسوبات میوسن میانی منطقۀ زنجان

دوره 38، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-12
جواد ربانی؛ افشین زهدی

12.

نقش تغییرات سطح نسبی آب دریا در فرآیندهای دیاژنزی و الگوی انباشتگی رسوبات سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس

دوره 31، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 33-50
مهرنوش رفیعی؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی؛ حسن اشراقی

13.

ویژگی‌های ریزرخساره‌ای، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کرتاسه بالایی در شمال غرب نهبندان (برش بصیران)

دوره 31، شماره 3، مهر 1394، صفحه 95-116
محمد نبی گرگیج؛ آزاده بردبار؛ مهدی نجفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب