1.

تبارزایی اعضای جنس مرواریدماهیAcanthobrama Heckel, 1843 (Leuciscidae) در آب‌های داخلی ایران براساس ویژگی‌های استخوان‌شناسی

دوره 15، شماره 56، آذر 1402، صفحه 29-40
سهیل ایگدری؛ فاطمه نصرتی؛ پریا جلیلی

2.

تنوع ریختی برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 2، شماره 3، تیر 1389، صفحه 11-24
حامد یوسف‌زاده؛ مسعود طبری؛ اباصلت حسین‌زاده کلاگر؛ مصطفی اسدی؛ علی ستاریان؛ حبیب زارع

3.

سیستماتیک بقایای مهره‌داران غار کتله خور، استان زنجان

دوره 29، شماره 4، دی 1392، صفحه 51-70
شهریار بهزادیان؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ نصرالله عباسی

4.

شناسایی سیستماتیک و ساختارهای تشخیصی گونۀ Ranikothalia nuttalli در نهشته‎‍های پالئوسن پسین- ائوسن‎‍پیشین برش چینه‎‍نگاری پدگی، حوضۀ سفیدآبه، زمیندرز سیستان

دوره 39، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 17-36
محمدنبی گرگیج؛ سمیه شهرکی میرزایی

5.

فون عقرب‌‌های منطقۀ سیستان (Arachnida: Scorpiones)، جنوب شرق ایران

دوره 14، شماره 52، مهر 1401، صفحه 23-62
حسین براهوئی

6.

کلید شناسایی خانوادۀ Hypogastruridae (Hexapoda: Collembola) در ایران

دوره 14، شماره 52، مهر 1401، صفحه 107-126
مریم سلیمی؛ معصومه شایان مهر؛ محمود محمدی شریف؛ الهام یوسفی لفورکی

7.

مروری بر پیشینۀ مفهوم گونه‌ای استفاده‌شده در آرایه‌شناسی عنکبوت‌ها با تأکید بر ساختارهای جفت‌گیری

دوره 9، شماره 31، شهریور 1396، صفحه 87-100
امید میرشمسی؛ سپیده شفائی؛ منصور علی آبادیان؛ مجید مرادمند؛ یوری ماروسیک


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب