1.

اثر روش های مختلف تلقیح با قارچ Serendipita indica بر برخی صفات رویشی، بیوشیمیایی و عملکردی گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط تنش خشکی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-22
حسن تیموری؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی

2.

براکیوپودها، شاخصی برای بررسی همزیستی در مطالعات بوم شناختی:مثالی از براکیوپودهای پرمین پسین شمال باختری ایران

دوره 29، شماره 3، آذر 1392، صفحه 19-38
محمدحسین محمودی قرائی؛ علیرضا عاشوری؛ علیرضا عاشوری؛ عباس قادری

3.

تأثیر کاربرد قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همراه با برخی ریزجانداران و ترکیبات شیمیایی بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیبات فنلی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 53-76
ابراهیم صداقتی؛ معصومه احمد زاده؛ روح الله صابری ریسه؛ اصغر رحیمی؛ نرگس حاتمی؛ علی اکبر محمدی میریک

4.

شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با برخی گیاهان در شهرستان رفسنجان بر اساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی و توالی ناحیۀ بتاتوبولین

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 27-40
پریسا امینیان نسب؛ ابراهیم صداقتی؛ ثمین حسینی؛ روح الله صابری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب