1.

ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب میقان با استفاده از شاخص‌های آلایندگی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-38
فریدون قدیمی

2.

ارزیابی زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین در خاک‌های اطراف کارخانۀ سیمان بهبهان

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 87-106
حمیدرضا پورخباز؛ سعیده جوانمردی؛ حسین یوسف نیا؛ مسعود اسلامی؛ سرور مکرونی؛ حسین اقدر

3.

ارزیابی وضعیت آلودگی هیدروکربن‏های نفتی کل و فلزات سنگین در رسوبات ساحلی جنگل‌های حرای منطقۀ تیاب استان هرمزگان

دوره 35، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 73-90
لیلا زاهدی دهویی؛ افشین قشلاقی؛ محمد صدیق مرتضوی

4.

الگوی پراکنش فلزات سنگین در رسوبات آبراهه‌ای منطقۀ بایچه‌باغ، شمال‌غرب زنجان

دوره 35، شماره 2، تیر 1398، صفحه 135-150
نشمیل ظاهری؛ یونس خسروی؛ میرعلی اصغر مختاری؛ عباسعلی زمانی

5.

آلودگی و گونه سازی فلزات سنگین در رسوبات بستر رودخانه سیاهرود (منطقه قائم‌شهر - استان مازندران)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 73-90
افشین قشلاقی؛ شیما رستمی

6.

برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بادام (Prunus amygdalus) به آلودگی هوای منطقه صنعتی شازند

دوره 8، شماره 28، تیر 1395، صفحه 63-78
مهری عسکری مهرآبادی؛ فریبا امینی؛ گلریز فرجی

7.

بررسی برخی از ویژگی‌های اکوفیزیولوژیک گیاه Michauxia laevigata در دو مرحله رویشی و زایشی

دوره 7، شماره 24، تیر 1394، صفحه 27-38
وهب جعفریان؛ آرزو تعللی

8.

بررسی برخی واکنش‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در دو گونة شالک (Populus nigra) و سپیدار (Populus alba) به آلودگی سربی

دوره 8، شماره 30، دی 1395، صفحه 1-14
الهام اعتمادی؛ پیام فیاض؛ رقیه ذوالفقاری

9.

بررسی گیاه‌پالایی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های نفت‌‌خام با استفاده از گیاه پریوش (Catharanthus roseus)

دوره 6، شماره 21، شهریور 1393، صفحه 111-126
مهری عسکری مهرآبادی؛ فریبا امینی؛ پریسا ثابتی

10.

بررسی منشاء فلزات و سیالات کانه ­ زا در کانسار سرب و روی ایرانکوه

دوره 27، شماره 3، آبان 1390، صفحه 83-102
هاشم باقری؛ حمیدرضا پاکزاد؛ فرزانه تیموری

11.

تعیین غلظت و منبع انتشار فلزات سمی در هوای نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 25، شماره 3، آذر 1393، صفحه 207-216
سعیده جوانمردی؛ حمیدرضا پورخباز

12.

جداسازی سودوموناس‏های مقاوم به نانو اکسید روی از خاک و بررسی ژن‏های دخیل در مقاومت

دوره 3، شماره 11، آبان 1393، صفحه 99-108
شهلا سلطانی نژاد؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ محمد مهدی یعقوبی؛ شهریار شاکری

13.

جذب زیستی کروم به‌وسیلۀ سارگاسوم ایلیسیفولیوم، سینتیک و بهینه‌سازی با استفاده از طراحی روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 9، شماره 35، مهر 1399، صفحه 41-57
عمران عبدی؛ سلمان احمدی؛ رضا تبارکی

14.

جغرافیای پزشکی و سلامت جغرافیایی مطالعة موردی: شناسایی آب و خاک آلوده به فلزات سنگین و ارتباط آن با سرطان‌ها در مناطق روستایی غرب اصفهان

دوره 29، شماره 3، آبان 1397، صفحه 131-146
مجید غیاث

15.

مطالعه غلظت‌های کل و قابل تبادل فلزات سنگین Ag, Sr, Ni, Mn و Cu در پهنه گلی پلایای گاوخونی (جنوب شرق اصفهان)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 65-96
هاجر رحیمی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی

16.

مقایسه توانایی تغلیظ فلزات سنگین در پوشش گیاهی منطقه اطراف صنایع فولادسازی در جاده بندر امام-ماهشهر، اهواز

دوره 5، شماره 16، شهریور 1392، صفحه 41-56
پرژک ذوفن؛ عاطفه سعادت خواه؛ سعادت رستگارزاده

17.

مقایسه کاربرد صنعتی اگزوپلی ساکاریدهای دو سویه سیانوباکتری آبزی و خاکزی Neowestiellopsis Persica A1387 و Nostoc punensis در تصفیه زیستی فلزات سنگین

دوره 12، شماره 47، مهر 1402، صفحه 117-136
مریم ذاکر فیروزآباد؛ بهاره نوروزی؛ سروناز فلسفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب