1.

ارتباط بین فاکتور شوری، رخنمون تحت‌الجوی و کیفیت مخزنی: مثالی از پرموتریاس خلیج‌فارس

دوره 29، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 51-66
سجاد قره چلو؛ حسین رحیم پور بناب؛ بهروز اسرافیلی دیزچی؛ حسن خاوش

2.

ارتباط رخساره های رسوبی با گسترش فرآیندهای دیاژنزی و کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی، جنوب غربی ایران

دوره 27، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 97-114
جواد هنرمند؛ ایرج مداحی

3.

بایواستراتیگرافی، رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی اهواز، شمال زون فروافتادگی دزفول

دوره 32، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 53-72
محمد حسن کاظم زاده؛ مسعود لطف پور

4.

بررسی تأثیر رخساره‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند عرب در یکی از میادین نفتی جنوب خلیج فارس

دوره 37، شماره 3، مهر 1400، صفحه 61-90
علی اسعدی؛ مهدی صرفی؛ علی ایمن دوست؛ مهدی قانع عزآبادی

5.

بررسی رخساره های سنگی، محیط رسوبی و چینه شناسی توالی ها در سازند بورقان در شمال غرب خلیج فارس

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 135-150
جواد هنرمند؛ سید علی معلمی؛ مسعود لطف پور

6.

بررسی رخساره‌ها، محیط رسوبی، چینه‌نگاری سکانسی و فرایندهای دیاژنزی مؤثر بر نهشته‌های سازند دورود در برش ارم (جنوب شهرستان نکا) در دامنة شمالی البرز مرکزی

دوره 36، شماره 3، مهر 1399، صفحه 55-76
حمیده نوروزپور

7.

بررسی کیفیت مخزنی توالی کربناتۀ منیفا با سن ژوراسیک پسین در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

دوره 35، شماره 4، دی 1398، صفحه 129-148
علی اسعدی؛ مهدی صرفی؛ علی ایمن دوست

8.

بررسی نقش ساختارهای پی سنگی در کنترل خصوصیات رخساره ای، مدل رسوبگذاری و تحولات دیاژنزی سازند سروک در نواحی شرقی و غربی خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403
مرضیه محمودی؛ حمزه مهرابی؛ رضا نوزعیم

9.

تحلیل ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام (کنیاسین؟- سانتونین) در شمال‌باختری دشت آبادان

دوره 36، شماره 4، دی 1399، صفحه 109-134
نواب خدائی؛ پیمان رضائی؛ جواد هنرمند؛ ایرج عبدالهی فرد

10.

رخساره‌های رسوبی یک رمپ با انتهای پرشیب ( Distally steepened ramp ) با نگاهی ویژه به رسوبات توربیدایتی در نهشته‌های کربونیفر زیرین ناحیه میغان، البرز شرقی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 79-102
محمود حسینی نژاد؛ حسین مصدق؛ مریم صادق زاده

11.

رسوب‎‍شناسی، رخساره‎‍ها و مدل رسوبی مخروط‎‍افکنۀ آبیک، استان قزوین

دوره 38، شماره 3، مهر 1401، صفحه 35-58
ویدا داودی؛ سعید خدابخش؛ بهروز بهرام آبادی

12.

رسوب‌شناسی، رخساره‎‍ها و مدل رسوبی مخروط‌افکنۀ قزوین

دوره 38، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 53-76
ویدا داودی؛ سعید خدابخش؛ بهروز بهرام آبادی

13.

شواهد چینه‌نگاری و رسوبی گسترش حوضه بین‌شلفی آپتین در زون ساختاری زاگرس، شمال منطقه فارس

دوره 32، شماره 4، دی 1395، صفحه 67-86
ندا خوشفام؛ حسین رحیم پور بناب؛ داود جهانی؛ داود مرسل نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب