1.

پتروگرافی و تاریخچة دیاژنتیکی ماسه‌سنگ‌های سازند شوریجه (کیمریجین پسین- هاتریوین) در برش اسطرخی، حوضة رسوبی کپه‌داغ، شمال شرق ایران

دوره 37، شماره 2، تیر 1400، صفحه 119-146
مهدی رضا پورسلطانی

2.

پتروگرافی و دیاژنز ماسه‏سنگ‏های سازند پادها (دونین زیرین-میانی) در برش بوژان، حوضه رسوبی بینالود، شمال شرق ایران

دوره 32، شماره 4، دی 1395، صفحه 87-112
مهدی رضا پورسلطانی

3.

پیچش تابع‌ها و فضاهای اورلیچ

دوره 6، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 95-107
ابراهیم اکبربگلو

4.

مدل­سازی سه بعدی مخازن کربناته با استفاده از زمین آمار:مطالعه موردی برای تخمین تخلخل در میدان A حوضه زاگرس (ایران)

دوره 26، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 125-142
رامین بهزاد؛ بهروز رفیعی؛ زهرا رحیمی؛ حسن محسنی؛ موسی ظهراب زاده

5.

مقایسۀ کارکرد مدل‎‍های ELM و RBF برای برآورد تخلخل سازند آسماری، در یکی از میدان‌های فراکرانه‎‍ای شمال باختری خلیج‌فارس

دوره 39، شماره 2، تیر 1402، صفحه 45-58
فرشاد توفیقی؛ پرویز آرمانی؛ علی چهرازی؛ اندیشه علی مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب