1.

ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم

دوره 25، شماره 3، آذر 1393، صفحه 43-62
مریم قاسم نژاد؛ سید رضا حسین زاده

2.

ارزیابی پتانسیل‌های فرسایشی حوضة ماهیدشت با استفاده از مدل اسلمسا (SLEMSA)

دوره 29، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 55-68
طیبه کیانی؛ فریده صفاکیش؛ منیره لطفی

3.

ارزیابی پتانسیل‌های فرسایشی منطقه دستکن با استفاده از مدل SLEMSA

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 109-120
مژگان انتظاری؛ رسول شریفی؛ زهرا ایزدی؛ سمیه السادات شاهزیدی

4.

ارزیابی نقشۀ حساسیت نسبت به فرسایش بر اساس روش تصمیم‌گیری درختی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز سمنان)

دوره 34، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 47-66
خلیل رضایی

5.

بررسی تاثیرات وقوع خشکسالی‌های اخیر در تشدید فرسایش خندقی و رخداد لغزش‌ها، درحوضه آذرشهرچای، با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 101، اردیبهشت 1390، صفحه 19-48
مجید زاهدی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری

6.

بررسی و مقایسه فرسایش و تولید رسوب در زیر حوضه‌های حوضه آبریز ویلادره (استان اردبیل)

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 61-74
عقیل مددی

7.

مطالعه فرسایش پذیری واحدهای سنگی و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM به کمک GIS در بخشی از حوضه آبریز زاینده رود – حوضه حیدری در شمال شهرکرد

دوره 26، شماره 2، تیر 1389، صفحه 33-48
زینب خدابخشی؛ ناصر ارزانی؛ خدایار عبدالهی؛ علیرضا داودیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب