1.

اهمیت Tornacia sarjeantii در پالینوستراتیگرافی رسوبات دونین بالایی غرب گرمابدر شمال شرق تهران

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 117-134
سید حسین هاشمی؛ فاطمه تابع

2.

پالینوستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی (دوگر) البرز مرکزی و شرقی

دوره 34، شماره 3، مهر 1397، صفحه 21-36
فیروزه هاشمی یزدی؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمی

3.

پالینوستراتیگرافی نهشته های دونین جنوب غرب شاهرود

دوره 27، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 27-40
سیدحسین هاشمی؛ مهناز فرهادیانی

4.

پالینوستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسۀ بالایی )واحد K3‌( در حوضۀ البرز مرکزی (برش چینه‌شناسی روستای دره زر)

دوره 39، شماره 3، مهر 1402، صفحه 103-122
الهه زارعی؛ فریبا فروغی؛ فرحناز اکبرزاده

5.

پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-100
حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده

6.

پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند نیور، تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-22
حسین هاشمی؛ فرشته سجادی؛ ندا بهرامی حصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب