1.

بایواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند فرخی در شمال باختری خور، ایران مرکزی با استفاده از پالینومورف‌ها و فرامینیفرها

دوره 34، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-20
صدیقه جداوی؛ ابراهیم قاسمی نژاد؛ محمودرضا مجیدی فرد

2.

بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه زیرین در منطقه راور، شمال کرمان

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 87-116
طیبه احمدی؛ محمدرضا وزیری؛ محمد داستانپور

3.

بیوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آبدراز بر اساس نانوفسیل‌های آهکی در شرق کپه داغ (برش قره‌سو)

دوره 32، شماره 3، مهر 1395، صفحه 93-108
نسیم موسوی؛ انوشیروان کنی؛ عبدالمجید موسوی نیا

4.

پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های ژوراسیک میانی در جنوب‌شرقی مراغه، براساس پالینومورف‌های خشکی

دوره 33، شماره 2، تیر 1396، صفحه 41-64
فرشته سجادی؛ سمیه درمنکی فراهانی

5.

پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند شیشتو در برش چینه‌شناسی کوه تیر، شمال غرب کرمان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-100
حسین هاشمی؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح الله حسین زاده

6.

پالینوستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند نیور، تیکدر، شمال‌غرب کرمان، ایران مرکزی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-22
حسین هاشمی؛ فرشته سجادی؛ ندا بهرامی حصاری

7.

پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین، میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس

دوره 30، شماره 3، آبان 1393، صفحه 1-16
حسین هاشمی؛ نیما نظام وفا

8.

پالئواکولوژی سازند شمشک بر اساس پالینومورف ها در برش چینه شناسی خوش ییلاق، شمال شرق شاهرود

دوره 25، شماره 2، آبان 1388، صفحه 87-116
فرشته سجادی؛ زهرا حکیمی تهرانی

9.

زیست‌چینه‌نگاری و دیرینه‌بوم‌شناسی میکروفیتوپلانکتون‌های دریایی عضو 4 سازند میلا، میلاکوه، البرز شرقی

دوره 35، شماره 4، دی 1398، صفحه 39-54
نوید نویدی ایزد؛ حسین هاشمی

10.

نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای شوریجه – تیرگان در دو برش مزدوران و کلات (شرق حوضه کپه داغ)

دوره 27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 85-100
بهنام رحیمی؛ فاطمه هادوی؛ لیلا خدادادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب