1.

ارزیابی مورفومتری دره ها و ارتباط آن با تکتونیک های فعال در طاقدیس دنه خشک

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 115-130
جواد جمال آبادی؛ شهرام بهرامی

2.

برآورد حجم مخروط افکنه های واقع در حاشیه طاقدیس دنه خشک و ارتباط آن با تکتونیک

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 59-72
شهرام بهرامی

3.

بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگیهای مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک

دوره 28، شماره 110، خرداد 1392، صفحه 197-210
سیاوش شایان؛ سیاوش شایان؛ شهرام بهرامی

4.

بررسی عملکرد تکتونیک بر مخروط‌افکنه‌ها با تأکید بر توان لرزه‌ای گسل‌ها در واحدهای ساختمانی استان کرمانشاه

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 117-132
امجد ملکی؛ نسرین حیدری

5.

تحلیل عوامل موثر در آنومالی الگوی شبکه زهکشی تاقدیس نسار (زاگرس شمال غربی)

دوره 27، شماره 104، فروردین 1391، صفحه 105-132
مریم جعفری اقدم؛ مهران مقصودی؛ سجاد باقری سید شکری

6.

تحلیل کمی ناهنجاری سلسله مراتبی شبکه زهکشی و ارتباط آن با تکتونیک، مطالعه موردی: 10 حوضه آبخیز زاگرس

دوره 26، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 15-34
شهرام بهرامی

7.

رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند آیتامیر در دشت گرگان: مدلی از محیط حاشیة ساحلی زیر نفوذ امواج

دوره 37، شماره 2، تیر 1400، صفحه 51-76
محمود شرفی؛ بیژن بیرانوند؛ ارسلان زینل زاده؛ ئارام بایت گل؛ مهران مرادپور؛ پوریا کهنسال

8.

روابط کمّی بین حجم مخروط‌افکنه‌ها و ارتباط آن با تکتونیک فعال ‏(مطالعة موردی: مخروط‌افکنه‌های دامنة جنوبی ارتفاعات جغتای)‏

دوره 29، شماره 3، آبان 1397، صفحه 35-56
جواد جمال آبادی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

9.

شواهد ژئومورفولوژیکی تکتونیک فعال درطاقدیس پیکلا

دوره 30، شماره 118، خرداد 1394، صفحه 207-222
محمد علی زنگنه اسدی؛ فریبا همتی؛ شهرام بهرامی

10.

منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در شمال غرب کرمان، ایران

دوره 25، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 17-39
حامد زندمقدم؛ رضا موسوی حرمی؛ اسدا... محبوبی؛ بهنام رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب