1.

آثار ژئومورفیکی عملیات راهسازی در مناطق حساس ژئومورفولوژیک (مطالعه موردی: راه روستایی ارلان در شمال غرب ایران)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 17-42
داود مختاری؛ داود مختاری

2.

بررسی آسایش اقلیمی با استفاده از شاخص درجه سختی هوا (مطالعه موردی: شمال غرب ایران)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 91-104
مریم خوش نفس؛ مهدی صداقت

3.

پژوهشی در توفای مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-22
داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی‌خطیبی

4.

تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 147-162
حسین عساکره؛ رباب رزمی

5.

توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

دوره 29، شماره 112، فروردین 1393، صفحه 145-160
حسین عساکره؛ رباب رزمی قلندری

6.

زمین‌شیمی و سنگ‌زایی سنگ‌های ریولیتی علمدار در خاور شهرستان تسوج (شمال‌باختری ایران)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 21-38
محسن موید؛ رباب حاجی علی اوغلی

7.

ژئوتوریسم: شاه‌کلید حفاظت و ساماندهی توانمندی‌های جوامع محلی با نمونه‌هایی از شمال غرب ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1396، صفحه 37-58
داود مختاری

8.

شناسایی اشکال مورفوژنتیک فعال در گردنه پیام با هدف برنامه ریزی ژئوتوریسم

دوره 26، شماره 103، تیر 1390، صفحه 67-92
داود مختاری؛ مریم بیاتی خطیبی؛ داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی

9.

شواهد باستان‌شناختی جدید از حضور تاریخی اقوام سکایی در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 17-32
رضا رضالو؛ یحیی آیرملو

10.

کاربرد شاخص‌های ژئومورفومتریک در تعیین کمیت ژئودایورسیتی مناطق کوهستانی مطالعۀ موردی: کوهستان میشوداغی، شمال غرب ایران

دوره 34، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-22
مهدیه اسفندیاری؛ داود مختاری؛ محمد حسین رضائی مقدم

11.

ماگماتیسم پالئوزوئیک در جنوب غرب جلفا (شمال غرب ایران): اختصاصات ژئوشیمیایی، تعیین سن اورانیوم-سرب و جایگاه تکتونیکی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 99-120
مرتضی دلاوری؛ فاطمه عرب اسدی؛ علی محمدی

12.

مطالعه روند تغییرات بارش برف در منطقه شمال غرب ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1393، صفحه 119-136
لیلا صبور؛ سید حسین میرموسوی

13.

هاله‏‏‏‏‏‌های زمین‏‏‏‏‏‌شیمیایی طلا و عنصرهای همراه در کانسار طلای نبی‏‏‏‏‏‏‌جان (جنوب‏‏‏‏‏‌باختری کلیبر، شمال‏‏‏‏‏‌باختری ایران)

دوره 8، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 139-156
حمایت جملی؛ طیبه محمودآبادی پور؛ حسن شکوهی

14.

واکنش سیستم‌های مخروط افکنه‌ای به تغییرات اقلیمی کواترنری مطالعه موردی: سیستم مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال کوه کیامکی (شمال غرب ایران)

دوره 24، شماره 95، تیر 1388، صفحه 153-176
داود مختاری؛ داود مختاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب