1.

بررسی تحلیلی تأثیر عناصر ایلی بر کارکرد راه‌های ممسنی در محور بوشهرشیراز در دورۀ قاجار

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-38
عارف اسحاقی؛ علی اکبر جعفری؛ فریدون الهیاری

2.

تاریخ نگاری محلی کردستان و ظهور نخستین تاریخ نگارِ زن در ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 113-128
عباس قدیمی

3.

تثبیت مرزها و برقراری حاکمیّت ایران بر بلوچستان، در عصر ناصرالدین‌شاه (1264 تا ۱۲۸۹ق/ 1847 تا ۱۸۷۲م)

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 55-70
محمد پیری

4.

چرایی حکومت فرهادمیرزا معتمدالدوله بر کردستان و پیامدهای آن (1284تا1291ق/1867تا1874م)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 227-255
جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری

5.

رویکردهای شرق‌شناسان اروپایی در کاوش‌های باستان‌شناسی عهد قاجار

دوره 10، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 61-80
علی محمد طرفداری

6.

سیاست عثمانی‌گرایی تا روس‌گرایی در مناسبات جعفرقلی‌خان دنبلی با حکومت قاجاریه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 69-88
فاطمه جعفرنیا؛ محمد عزیزنژاد

7.

سیاست‌های دولت قاجار در برابر شیخیه کرمان (1250ـ 1212ق/1834ـ1798م)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 29-44
محمد خداوردی تاج آبادی

8.

عوامل مؤثر بر رشد و استقرار نظام آموزش نوین در یزد از مشروطه تا پایان پهلوی اول

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-20
احمد بابایی زارچ؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ محمدحسن میرحسینی

9.

کارکرد، تقسیمات و ساختار تشکیلاتی والی‌نشین‌ اردلان در عهد قاجار

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 51-72
روح الله بهرامی؛ پرستو مظفری

10.

نسبت تصوّف با فرهنگ و تمدّن جدید در ایران: بررسی آراء حاج‌ملّاعلی نورعلیشاه گنابادی

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 61-76
محمدعلی طاوسی؛ محمودرضا اسفندیار؛ شهرام پازوکی

11.

نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (1210 تا ۱۳۴۴ق/1۷۹۶ تا ۱۹۲۵م)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 39-54
علی اکبر کجباف؛ فریدون الهیاری؛ سمیه بختیاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب