1.

بررسی دیدگاه‌های فیلسوفان مسلمان دربارة وزن و قافیه (با تکیه بر آثار ارسطو، فارابی، ابن رشد، ابن سینا، بغدادی، خواجه نصیر و قرطاجنی)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 19-34
سید مهدی زرقانی

2.

بررسی کارکردهای هنری قافیه در شعر دفاع مقدس (مجموعه های همصدا با حلق اسماعیل، ریشه در ابر و تولد در میدان)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 65-78
یوسف کرمی چمه؛ سیدمرتضی هاشمی باباحیدری؛ غلامحسین شریفی ولدانی

3.

بررسی موسیقی شعر رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 19-34
حسین اقاحسینی؛ اسراءالسادات احمدی

4.

بررسی نقش قافیه در تحولات آوایی زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 15-32
علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی

5.

تحلیل ساختاری اشعار خاقانی شروانی و مسیح کاشانی با رویکردی به تأثیر اوضاع اجتماعی بر موسیقی شعر

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 1-18
ناصرالدین شاه حسینی؛ محمد علی شریفیان

6.

سبک شناسی قافیه در شعر فارسی

دوره 2، شماره 3، آذر 1387، صفحه 143-166
عبدالرضا مدرس زاده

7.

شمس قیس رازی و واکاوی نظرات او دربارة وزن و قافیه و هماهنگی اجزای شعر

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 35-42
حجت قهرمانی؛ ترلان قلی یو؛ یعقوب نوروزی

8.

کارکردِ عروضیِ ردیف در شعر فارسی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 203-214
مجید منصوری

9.

معرفی کتاب « مطلع» و جایگاه آن در کتب بلاغی

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 69-92
یحیی کاردگر؛ فاطمه مهدوی

10.

موسیقی کناری در رباعیات مولانا

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-14
محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده؛ نصرالله امامی؛ سعاد سواری

11.

هنجارگریزی مولوی در ردیف غزل

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 33-54
عطامحمد رادمنشسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب