1.

ازکلام محوری تا هرمنوتیک کلاسیک با تامّلی بر آثار منثور ناصر خسرو

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 31-64
محمد غلامرضایی؛ احمد خاتمی؛ فرزاد بالو

2.

بررسی انواع شیوه‌های تأکید بلاغی در قصاید ناصرخسرو با نگاهی به خردگرایی و اندیشه‌های مذهبی شاعر

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 81-105
زهرا آقابابائی؛ امیرحسین کوهستانی ریزی

3.

بررسی تأویل در اشعار ناصرخسرو

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 15-28
احمد امیری خراسانی؛ زهرا انجم شعاع

4.

بررسی ساختار و گونه روایی در متن سفرنامه ناصرخسرو براساس نظریه ژپ لینت ولت

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 53-68
محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی

5.

بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 91-108
محمدنبی خیرآبادی؛ مهیار علوی مقدّم؛ احمد خواجه ایم

6.

بررسی و تحلیل اندیشه‌های جهان‌شناسانه در آثار ناصرخسرو

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-70
مریم کسائی؛ رحمان ذبیحی؛ محمدتقی جهانی

7.

بررسی و مقایسه تحلیلی وجه دین ناصرخسرو و مثنوی مولوی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 73-90
مریم روضاتیان؛ محمد جلیل مصطفوی روضاتی

8.

جنبه‏ های برﺟﺴﺘﮥ سبکی در موسیقی شعر ناصرخسرو

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 91-108
مرتضی محسنی؛ مهدی صراحتی جویباری

9.

شرح قصیدۀ نخست دیوان ناصرخسرو قبادیانی

دوره 13، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-34
مهدی فاموری

10.

شرح و تحلیل چند بیت مبهم از دیوان ناصرخسرو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402
مریم کسائی

11.

کشف المحجوب ترجمه ای نه از آنِ ناصر خسرو بر پایۀ تحلیل سبک شناسی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 25-44
حامد کاشانی مفرد؛ محمد راستگوفر؛ فاطمه سادات طاهری

12.

مفهوم تأویل از دیدگاه ناصرخسرو و علامه طباطبایی در دو کتاب وجه دین و تفسیر المیزان

دوره 11، شماره 24، دی 1399، صفحه 41-54
قدرت الله خیاطیان؛ مرضیه پیوندی

13.

نظریه تعلیمی ناصرخسرو در مثنوی روشنایی نامه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 61-84
مریم مشرفسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب