1.

بررسی خودآیینی استتیک در اندیشۀ الکساندر گوتلیب باومگارتن

دوره 15، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 139-156
فریده آفرین

2.

کاربردی از دانش منطق در تشخیص بیماری چشمِ قرمز

دوره 5، شماره 3، آذر 1399، صفحه 39-62
فریا نصیری مفخم

3.

منطق اخلاقی و اخلاق منطقی تعامل انسان و ماشین در موج سوم هوش مصنوعی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 37-67
فریا نصیری مفخم؛ غزال محسنی؛ آرمین جعفرپیشه

4.

منطق تصویری شعر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 113-136
رحیم کوشش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب